مرکز پژوهشهای تعطیلات نو افتتاح شد

همزمان با افتتاح رسمی وبسایت تعطیلات نو، پیج رسمی مرکز پژوهشهای تعطیلات نو نیز آغاز به کار کرد.

ادامه مطلب