در آرامش جنوب

چگونه می توان به جزایر و مناطق آزاد جنوب ایران سفر کرد

جزیره قشم
فاصله زمینی تهران تا قشم: 1361کیلومتر
قیمت بلیت هواپیما تهران تا قشم: 113400
قیمت بلیت اتوبوس: تا بندر عباس 21 هزار تومان
قیمت بلیت قطار: 22 هزار تا 40 هزار تومان
مسیر زمینی: بندر عباس- بندر خمیر( اسکله پهل)- قشم (اسکله لافت)
قیمت بلیت اتوبوس دریایی از اسکله حقانی (بندر عباس)تا اسکله ذاکری (قشم): 4000 تومان
قیمت بلیت اتوبوس دریایی ازبندر خمیر (اسکله پهل) تا قشم (اسکله لافت): 1000 تومان

جزیره قشم به جزیره هنگام
هزینه قایق: 15 تا 20 هزار تومان به صورت چارتری
مسافت قشم تا هنگام:29 مایل دریایی
مسافت هنگام تا بندر عباس: 43 مایل دریایی

جزیره قشم به جزیره هرمز
مسافت قشم تا جزیره هرمز: 72/9 مایل دریایی یا 18 کیلومتر
زمان تردد:45 دقیقه
هزینه شناور به صورت چارتر: 30 هزار تومان

جزیره قشم به جزیره لارک
مسافت قشم تا لارک: 9 کیلومتر
قیمت شناور: چارتری تا سقف 30 هزار تومان

جزیره کیش
مسافت زمینی: از تهران تا بندرعباس و از بندر عباس تا کیش 1600 کیلومتر
مسافت هوایی مستقیم: 1052 کیلومتر
قیمت بلیت هواپیما: 102800  تومان
1- مسیر زمینی(اتوبوسی): بندر عباس- بندر لنگه- از بندر لنگه از طریق دریا تا کیش
نزدیک ترین مسیر: از بندر چارک تا کیش
2- مسیر زمینی از تهران تا چارک: بندر عباس- بندر چارک- از بندر چارک از طریق دریا تا کیش
3- مسیر زمینی: بندرعباس- بندر افتاب- کیش
قیمت بلیت هواپیمای بندرلنگه: 104800
چارک به کیش:32 کیلومتر- قیمت بلیت شناور: 12000 تومان
آفتاب به کیش : 18 کیلومتر- قیمت بلیت شناور: 8000  تومان
لنگه به کیش: 93 کیلومتر- قیمت بلیت شناور: 21000 تومان

جزیره لاوان
قیمت پرواز مسقیم از تهران به لاوان: 97800 تومان
نزدیک ترین مسیر زمینی از تهران به لاوان : بندر عباس- بندر مقام- از بندر مقام تا لاوان دریایی
مسافت لاوان تا بندر لنگه: 91 مایل دریایی
فاصله بندر مقام تا لاوان: 20 کیلومتر
قیمت قایق:60 هزار تومان

جزیره سیری
پرواز مستقیم از تهران به سیری : 109300 تومان
نزدیک ترین مسیر: بندر لنگه به سیری
مسافت سیری تا بندر لنگه: 40 کیلومتر
قیمت چارتر شناور: 5/2 میلیون

جزیره هندورابی
نزدیک ترین مسیر زمینی به هندورابی: کیش به هندورابی 18 کیلومتر
چارتر شناور 2 میلیون
مسیر دیگر (پرتردد تر) بندر مقام به هندورابی
قیمت قایق: 130 هزار تومان

چابهار
پرواز مستقیم از تهران: 128400
مسیر زمینی : تهران به چابهار(ترمینال جنوب-تعاونی 3 )
مسافت تهران تا چابهار: 1915 کیلومتر
مسافت هوایی: 1456 کیلومتر
قیمت اتوبوس: از تهران به چابهار: 23500