تئاتر گلریز و بولینگ عبدو

(ادامه از صفحه قبل)


سینما تئاتر گلریز در یوسف‌آباد قبل از میدان فرهنگ واقع شده است. سینما تئاتر گلریز از همان ابتدا دوکاربره بوده است، هم برای پخش فیلم و هم برای اجرای تئاتر ساخته شده و بیش از چند دهه قدمت دارد. در این تئاتر بیشتر کمدی‌های موزیکال به اجرا درمی‌‌آید. در مجموعه بولینگ عبدو هم تئاتر موزیکال و تئاترهای آزاد روی صحنه می‌روند و به نسبت از استقبال خوبی هم برخوردار می‌شوند. بولینگ عبدو در خیابان شریعتی نزدیکی پل صدر واقع شده است.