کلیسای کازان

این کلیسا در خیابان نفسکی واقع شده است و یادبودی از پیروزی روسیه بر ناپلئون فرانسوی (1812) است. ساخت این کلیسا 10 سال طول کشید. اساس تاسیس این کلیسا ستون‌های آن است که دورتادور آن را احاطه می‌کند. درون کلیسا در عین سادگی باعظمت و گسترده است. گنبد واقع‌شده در وسط کلیسا، اولین گنبدی است که در روسیه در ساخت آن از ابزارهای فلزی استفاده شده است. بهترین نقاش‌ها و مجسمه‌سازان روسی در آراستن این کلیسا همکاری ‌کرده‌اند و این کلیسا را به عنوان «کلیسای هنر روسی» معرفی کرده‌اند. در داخل این کلیسا، سپهسالار کوتوزوف قهرمان جنگ میهنی سال 1812 دفن شده است. این ساختمان در طول چندین دهه به عنوان موزه مذهبی و غیرمذهبی مورد استفاده قرار گرفته است. ساعات بازدید این کلیسا 30/8 الی 20 بوده و ورودی آن رایگان است.