با سفر های یوزپلنگ فوتبالیست

چیتبال بخشی از یک پروژه محیط زیستی برای حفاظت از یوزپلنگ آسیایی است. چیتبال عروسک‌هایی به شکل و نماد دو یوزپلنگ نر (کوشکی) و ماده (دلبر) هستند که امروزه جدا از هم و به عنوان نماد گونه در معرض خطر یوزپلنگ آسیایی شناخته می‌شوند. در جریان حضور تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی ۲۰۱۴، طرحی از یوزپلنگ آسیایی به عنوان یکی از گونه­‌های نادر و در معرض خطر بر روی پیراهن این تیم نقش بست. چیتبال در بستر همین جریان متولد شد و به همین دلیل این نام تلفیقی است از چیتا - ترجمه یوزپلنگ- و فوتبال    است . فرق چیتبال ها در رنگ چشم هایشان است؛ رنگ چشم چیتبال دلبر قرمز و رنگ چشم چیتبال کوشکی سبز است.
گفتنی است؛ کوشکی و دلبر یک جفت یوزپلنگ آسیایی هستند که هم اکنون در اسارت و در دو مکان مختلف دور از هم نگهداری می  شوند. کوشکی نر در حصاری به وسعت ۱۲ هکتار در پناهگاه حیات وحش میاندشت  در ۱۰ کیلومتری شرق جاجرم در شرایط نیمه اسارت نگهداری می‌شود. یک شکارچی به نام کوشکی این یوزپلنگ را که در آن زمان یک توله بود به سازمان محیط زیست هدیه داد. کوشکی پس از نگهداری یک ساله در پارک پردیسان تهران به منطقه حفاظت شده میاندشت فرستاده شد. دلبر ماده در سال ۱۳۹۰ در منطقه توران به دام افتاد  و در حال حاضر در پارک ملی توران در محیط فنس کشی شده، نگهداری می‌شود. دلبر در حال حاضر با خرگوش زنده و گوشت گوسفند تغذیه می‌شود
پیش از دلبر و کوشکی آخرین یوزپلنگ آسیایی در اسارت ماریتا نام داشت که در سال ۱۳۸۲ در پارک پردیسان تهران درگذشت.

وظیفه “چیتبال”:
در جریان حضور تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی ۲۰۱۴، طرحی از یوزپلنگ آسیایی به عنوان یکی از گونه های نادر و در معرض خطر بر روی پیراهن ملی پوشان نقش بست. “چیتبال” نیز در بستر همین جریان متولد شد .
وظیفه “چیتبال” سعی در ارتباط با مردم ایران و جهان به منظور آشنایی آن ها با گونه های در معرض خطر است. “چیتبال” این هدف را در بستر سفر دنبال می کند.
قصد این است که در ابتدا “باشگاه حامیان چیتبال” را راه اندازی کنیم. این حامیان کسانی هستند که در سفرهایشان در داخل ایران و جهان یکی از “چیتبال”ها و یا در مواقعی هر دو را با خود به سفر می برند و از زبان آن ها به شرح سفر می پردازند. ماحصل این سفرنامه ها در محیط های مجازی (و شاید کتاب ها) ثبت خواهد شد و کم کم همه مردم دنیا با این دو عروسک آشنا خواهند شد.