سوغات پایتان را فراموش نکنید

بازار این پایپوش‌ها در تابستان داغ است؛ گرچه نسل جدیدی‌ها چندان اقبالی به آنان ندارند و بر آن برچسب سنتی و روستایی می‌زنند اما هنوز هم گردشگران خوش‌ذوق آن را به سوغات می‌برند.
گیوه پیشینه‌ای هزار ساله در ایران دارد. در روزگاران نه چندان دور و تا پیش از این که سر و کله کفش‌های ماشینی پیدا شود، گیوه پایپوش تابستانی غالب مردمان ایران بوده است. نکته بارزی که این پایپوش اصیل ایرانی را ماندگار و پرطرفدار کرده، پیوند آن با طبیعت، سبکی، دوام و راحتی آن است. اما نکته حائز اهمیت دیگر در مورد این پای‌افزار قدیمی این است که همه مراحل تولید آن با دست است. به نظر می‌رسد همین شاخصه‌ها کافی است تا جایگاه ارزنده‌ترین‌ هنر دستی و روستایی‌ ایران پایدار بماند و بهای بیشتری برای استادکاران این عرصه قائل شوند.