معاونت گردشگری خبر از توافق ساخت 20 هتل توسط بنیاد مستضعفان داد

رحمانی موحد در خصوص حضور سرمایه گذاران داخلی در حوزه هتلسازی گفت: «با بنیاد مستضعفان  صحبت کردیم و توافقاتی انجام شده است و قرار است 20 هتل توسط بنیاد ساخته شود

 «ساخت هتل در سنندج نیز به زودی کلنگ خواهد خورد»

با افزایش تعداد گردشگران ورودی و رونقی که این روزها حوزه گردشگری به خود دیده است،تاکید بر ساخت هتل بیش از گذشته مطرح می شود .
«مرتضی رحمانی موحد»، معاون گردشگری کشور در این خصوص گفت: «از حضور هرگروه سرمایه گذاری خارجی و داخلی که شرایط و وضعیت موجود را بپذیرد برای حضور در عرصه گردشگری استقبال خواهیم کرد.»
به گفته او، درحال حاضر گروه‌های سرمایه گذاری خارجی متعددی به ایران سفر کرده اند و شرایط را مورد بررسی قرار داده‌اند در این میان پیشنهاداتی درخصوص ساخت هتل پنج ستاره از برندهای آسیایی همچون پرنسس ها و سایر برندها همانند هتلهای آلپ سوییس و... ارائه شده است و آنها در انتظار آماده شدن شرایط زیرساخت ها و تسهیلات از سوی ایران هستند.
معاون گردشگری با تاکید برآنکه باید زیرساخت‌های موجود همچون زمین، تسهیلات و امکاناتمان برای حضور سرمایه گذاران خارجی فراهم شود گفت: «طرح ها و مطالعات سرمایه گذاران خارجی انجام شده و نیاز است تا منابع مالی و ساختارهایمان را ساماندهی کنیم. اما با این وجود هنوز هیچ سرمایه گذار خارجی نهایی نشده است.»
رحمانی موحد درخصوص حضور سرمایه گذاران داخلی در حوزه هتلسازی گفت: «با بنیاد مستضعفان  صحبت کردیم و توافقاتی انجام شده است و قرار است 20 هتل توسط بنیاد ساخته شود. ساخت هتل در سنندج نیز به زودی کلنگ خواهد خورد.»
او از نیاز گردشگری داخلی به انبوه سازی هتل ها در درجه های 2 و 3 ستاره خبر داد و گفت: «از شرکت های سرمایه گذاری داخلی خواستیم تا مطالعات خودرا انجام دهند و آمادگی خودرا برای حضور در انبوه سازی هتل اعلام کنند.»