آدرس : تهران، خیابان فلسطین شمالی، پایین تر از زرتشت
کوچه فرزام، پلاک ۲۱ - طبقه همکف
پست الکترونیک : info@newholidays.ir
کد پستی : ۱۴۱۵٧۴۴۴٧۱
تلفن : ۸۸۹۹۸۲۰۶ - ۸۸۹۹۸۲۰۵
دورنگار : ۸۸۹۵۳۴۵۳
پیام کوتاه : ۲۰۰۰۹۶۴۰